ผลงานของเรา

HH Craftsman

" ประตูไม้ "
ความงามที่ส่งผ่านลวดลายตามธรรมชาติ

ประตูไม้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และถูกใช้งานมานานหลายร้อยปี เพราะในอดีต “ไม้” ถือเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายสุดในธรรมชาติ ประตูไม้ถูกนำไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมตั้งแต่ในอดีต  ความพิเศษ และสิ่งที่ทำให้ประตูไม้แตกต่างจากประตูทั่วไปคือ มิติ และผิวสัมผัสที่เป็นลวดลายของไม้ไม่ซ้ำกัน สีของไม้แต่ละชนิดจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันไป อีกทั้งให้ความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต่างจากวัสดุอื่น หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
hh_wooddoor (1)